از امکانات وبلاگ دادن مشاوره به صورت آنلاین ، در اختیار قرار دادن تحقیقات و مقالات انجام شده در ویلاگ با فرستادن یک پیام ، درج کردن مقالات دانشجویان و خوانندگان عزیز با اسم خود آنها، دادن مشاوره به دانشجویان عزیز در زمینه نوشتن پایان نامه و تحقیقات خود
تاريخ : یکشنبه نوزدهم تیر 1390 | 18:45 | نویسنده : ریبوار کارگر

خانم : زیبا نازار زاده فوق لیسانس روانشناسی عمومی از لرستان

استرس واكنش جسماني ، رواني و عاطفي در برابر يك محرك بيروني است كه مي تواند موجب سازگاري فرد با تغييرات شود. سطوح مختلفی دارد شامل:

استرس كم (مثبت) : فشار رواني كم در سازگاري ما نقش موثري دارد. مثلاً استرس دانش آموزي را كه امتحان دارد وا مي دارد كه در اتاق را ببندد و خود را از بازي و تفريح منع كند تا بتواند درس بخواند.

استرس كم در وجود افراد به انگيزه و ميلي مثبت براي پيشرفت تبديل مي شود.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه نوزدهم تیر 1390 | 17:42 | نویسنده : ریبوار کارگر

 

مقدمه

مردم معمولاً هوش بالا و استعداد تحصیلی را نشانه نبوغ و سرآمدی می دانند . در حالی که سرآمدن بودن را نمی توان صرفاً به هوش و  استعداد تحصیلی منحصر دانست روانشناسان تاکنون عموماً معتقد بوده اند کودکانی را که در شمار یک درصد بالای منحنی بهره هوش قرار می گیرند باید از جمله افراد سرآمد به حساب آورد . در این معنا میز چنین خصوصیتی خواهند داشت مطالعه ای که در سال 1921 توسط ترمن آغاز شد و 60 سال بعد در سال 1981 به پایان رسید نیز این فرضیه را تائید می کند که کودکان تیز هوش در بزرگسالی هم هچنان تیز هوش باقی می ماند مطالعات دیگری نیز نشان داده است که افراد تیز هوش در مقایسه با افراد عادی عموماً از سلامت جسمی ، وضعیت بدنی ، سلامت فکری ، قدرت سازگاری ، وضعیت شغلی و درآمدی و رضایت خاطر بیشتری برخودارند کودکان سرآمد هم چنین دارای درجات متفاوتی از ویژگیهایی عالی زیر هستند : تواناییهای شناختی عمومی ، استعدادهای خاص تحصیلی ، تفکر خلاق ، سازنده، استعداد رهبری ، و مهارتهای گوناگون حسی ، حرکتی و عملی.

کودکان سرآمد قدرت آموزش پذیری بسیار بیشتری از افراد عادی دارند ، این آموزش پذیری در زمینه تحصیلات مدرسه ای فراگیری هنرها ، استعدادهای فنی ، قدرت استدلال انتزاعی است علاوه بر این ، قدرت خلاقه آنان نیز در سطح عالی است . آزمونهای هوش معمولاً قادر به سنجش  این قدرت خلاق نیستند زیرا خلاقیت به اصولی شخص یعنی به اداره و کنترل موفقیت آمیز و سازماندهی مواد و تجارب جدید مربوط می شود و این همان چیزی است که محتوای آزمونهای هوش تقریباً فاقد آن است . هم چنین می توان هوش و استعداد را به مثابه ظرفیت پیشرفت بیشتر در هر یک از زمینه های ارزشمند تواناییهای انسانی نشیر مهارتهای زبانی ، علوم اجتماعی ، علوم طبیعی ، ریاضیات ، موسیقی ، طراحی و نقاشی روابط انسانی و ... دانست اما در هر صورت محدود کردن هوش به استعداد پیشرفت تحصیلی در واقع محدود کردن قلمرو  و محتوای آن است افراد سرآمد حداقل چهار مجموعه ویژگی اساسی دارند که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند . استعداد عمومی ، التزام جدی به انجام کار ، سطح عالی خلاقیت و سازمان منسجم شخصیت .کسانی که این خصوصیات را دارند و از آنها به طور هم زمان و در ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند . دارای هوش بیشتری نیز هستند . شاید بتوان گفت که مهمترین مساله در آموزش تیز هوشان و افراد سرآمد . استفاده از روشهای گوناگون برای حل حل مساله . مساله یابی ، خلاقیت و تفکر سازنده است . منظور از خلاقیت و تفکر سازنده این نیست که دانش آموز به اکتشافی برسد که کاملاً بی مانند و جدید است بلکه مقصود آن است که او به کشف مساله ای دست یابد که برای خود او ناشناخته بوده است . روشی که فعلاً در مدارس ما معمول است که اطلاعات به صورت حاضر و آماده در اختیار شاگردان قرار می گیرد و باعث می شود که آنان هرگز به استقلال فکری نرسند . اما روشهای اکتشافی ، علاوه بر آن که باعث رشد تفکر می شود با شادمانی و شور شوق همراه است و جریان تدریس را پر هیجان تر و لذت بخش تر می کند .ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه نوزدهم تیر 1390 | 17:31 | نویسنده : ریبوار کارگر

مقدمه:

باركر موسس روانشناسي اكولوژيك، عقيده دارد بين ابعاد فيزيكي معماري و رفتاري در قرارگاه هاي فيزيكي  رفتاريرابطه خاصي وجود دارد.فضاهاي آموزشي مانند كلاس هاي درس، كارگا هها و … و يا كل فضاهاي آموزشگاه قرارگاه محسوب مي شوند.نيمك تهاي يك كلاس درس و طرز چيده شدن آنها در فضا و يا معماري فضاي مدرسه، ابعاد فيزيكي  معماري، آموزش و مجموع اقدامات در سطح كلاس درس و در سطح آموزشگاه بعد رفتاري ناميده می شود.

در نظريه اكولوژيك باركر به ابعاد سازماندهي و اجتماعي قرارگاه ها نيز توجه م يشود و گفته مي شود هر فرد با قرارگرفتن در قرارگاه هاي فيزيكي  رفتاري، نقش هاي اجتماعي معيني را عهد هدار مي شود. مانند نقش شاگرد و معلم دركلاس درس. ضمناً قوانين و قراردادهاي اجتماعي نظام يافته اي از پيش مشخص م ينمايد كه افرادي كه در نقش هاي اجتماعي متفاوت قرار مي گيرند، كدام الگوهاي رفتاري را با كدام فاصله زماني ارائه خواهند داد. لذا با توجه به مباني اين ديدگاه، م يتوان رفتارهاي فوق فردي را با در نظر گرفتن ويژگ يهاي فيزيكي  معماري و سازماندهي قرارگاه هاي رفتاري تا حدودي پيشگويي كرد. مثلاً با داشتن اطلاعات مربوط به اين ويژگي ها در يك قرارگاه رفتاري مي توانيم ارتباطات بين شاگردان از يك سو و بين شاگردان و مسئولين از سوي ديگر و يا رضايت از محيط آموزشي را پيشگويي كنيم.

 

فهرست مطالب

 

·        بیان مسئله

·        اهمیت وضرورت

·        پیشینه ی پژوهش

·        فرضیه ها

·        اهداف پژوهش

·        تعریف مفهومی وعملیاتی

·        جامعه ی آماری

·        آمار توصیفی

·        ابزار اندازگیری و روش تحقیق

·        روش گردآوری داده ها

·        محدودیت پژوهش

·        منابع

برای دریافت متن کامل مقاله یا تحقیق مورد نظر خود ایمیل بفرستید با تشکر مدیر وبلاگتاريخ : یکشنبه نوزدهم تیر 1390 | 10:40 | نویسنده : ریبوار کارگر

بسیاری از بیماران روانی یا جسمی‌از افسرد‌گی رنج می‌برند‌ و با توجه، به آمار می‌توان گفت که بخش چشمگیری از بیماری‌های روانپزشکی را افسرد‌گی تشکیل می‌د‌هد‌. افسرد‌گی اساسی از رایجترین اختلالات خلقی است که با توجه به فراوانی آن و اثرات نامطلوبی که د‌ر زند‌گی آد‌میان د‌ارد‌ پژوهش‌های بسیاری برای پی برد‌ن به علل آن صورت گرفته است و د‌ر رشته‌های مختلف معانی متفاوتی د‌ارد‌. به عنوان مثال د‌ر فیزیولوژی اعصاب، مراد‌، کاهش فعالیت فیزیولوژیک و د‌ر د‌اروشناسی به معنای کاهش فعالیت یک عنصر شیمیایی و د‌ر روان شناسی منظور از آن حالتی هیجانی است که منجر به کاهش قابلیت‌ها می‌شود‌. د‌ر این مقاله سعی شد‌ه است که بر روی معانی اولیه این اختلال توجه بیشتری گرد‌د‌. د‌ر واقع افسرد‌گی واکنشی نسبت به یک عامل بیرونی است که فرد‌ نسبت به آن آگاه است ولی به نوعی از آن محروم است. عد‌م موفقیت د‌ر تحصیل یا کار، از د‌ست د‌اد‌ن یکی از عزیزان، پیری، بیماری و. . . اغلب باعث بروز افسرد‌گی می‌شود‌.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه نوزدهم تیر 1390 | 10:25 | نویسنده : ریبوار کارگر

 از ویژگیهاى عصر جدید، جریان شتاب‏آلود زندگى است. حوادث و رویدادهاى گوناگون، آنچنان با وسعتْ پدید مى‏آیند که فرصت تفکّر و تأمّل را از آدمى سلب مى‏کنند. در نتیجه، مجالى براى تفرّج در دنیاى درون و جهان برون باقى نمى‏ماند و انسان، این موجود سرگشته و درمانده، نه تنها لذّت تفکّر را حس نمى‏کند، بلکه انگیزه کافى براى اندیشیدن در باب ضروریات زندگى را نیز در خود نمى‏یابد. حاصل این روند، بیگانگى او با خویشتن و جهان خارج از خویشتن است. ولى آنچه دردآورتر، عمیق‏تر و دشوارتر رخ مى‏نماید، بیگانگى با خود (عالم درون) است.

در کلام الهى، از خودبیگانگى، حاصل از «خدابیگانگى» تلقى شده است. آنجا که مى‏فرماید: «در زمره آنانى نباشید که خداى را از یاد بردند، پس خود را نیز از یاد بردند».(۱)

امروزه، از خودبیگانگى، معمّاىِ بزرگ و معضل فکر اندیشمندان و نویسندگان نام‏آور است . ارزش و جایگاه بحث «هویّت»، بى‏نیاز از ارائه دلیل است، ولیکن تنها به ذکر یک مورد اکتفا مى‏شود. پاسکال مى‏گوید: «متولّد شدم و ندانستم براى چه؟ زندگى کردم و ندانستم چگونه زندگى کنم؟ اکنون مى‏میرم و نمى‏دانم چرا؟». در جاى دیگر مى‏گوید: «انسان، عجیب‏ترین موجود طبیعت است. از جسم، اطلاعات کافى ندارد، روح را نمى‏شناسد و از ارتباط جسم و روح چیزى نمى‏داند. اجتماع جسم و روح، او را متحیّر مى‏کند، در صورتى که خودِ او مولود آن است».(۲)

 ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم تیر 1390 | 17:8 | نویسنده : ریبوار کارگر

هرپدر ومادری خواهان داشتن فرزندی بااستعدادهای درخشان ، مستقل و درعین حال انعطاف پذیر است و ازاینکه نحوة تربیت آنان نتواند درشکل دهی مؤثّر ومفیدبه شخصیّت این فرزندان اثرگذار باشد ، ابراز نگرانی می کند . برخی از روانپزشکان معتقدند که اگرچه ویژگیهای زیستی افراد نقش بسزایی درشکل دهی شخصیّت آنان ایفا می کنند ، لیکن بسیاری ازوالدین قادرند ” طبیعت فردراتربیت نمایند “ . مباحث زیر چکیده ای از راهکارهای آنان هستند :ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم تیر 1390 | 17:2 | نویسنده : ریبوار کارگر

به نقل از فصلنامه تازه هاي علوم شناختي بهار 1381 سال چهارم))

چكيده :

در اين تحقيق ، با كاربرد روش شناسي كيفي ، تلاش شده است تا به نقد جايگاه مشاوران مدارس و موانع مشاوره روان شناختي پرداخته شود . شيوه دستيابي به انگاره هاي ذهني مشاوران مدارس كار در گروههاي متمركز ، بحث گروهي و ذهن انگيزي (بارش افكار) بود . يافته ها در چند محور طبقه بندي شدند : جايگاه كنوني مشاوران مدارس ، نگرش مسئولان به مشاوران ، نگرش دانش آموزان به مشاوران ، نگرش مشاوران به خود و رشته خود ، آميختن نقش مشاور با نقش هاي ديگر ، نگرش اجتماع و شيوه هاي ارتقاي جايگاه مشاوران در مدارس . نتايج ، اين فرض را كه ((عدم شكل گيري ساختارهاي ذهني مناسب ، باعث عملكرد مطلوب مشاوره روان شناختي شده است)) تاييد مي كند . تجزيه و تحليل يافته ها ، كاوش براي رسيدن به راه حل ها و پيشنهادها است .

 دكتر حسين كاوياني ، مريم نوري زاده  ،  مهرانگيز پورناصح  ،  سيمين قدس ميرحيدريادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم تیر 1390 | 16:55 | نویسنده : ریبوار کارگر

مقدمه  

15تا30%  دلایل افت تحصیلی در میان دانش آموزان به دلیل اضطراب و استرس در سر جلسه است

تعریف افت تحصیلی : افت از نظر لغت به معنای کمبود  کمی و کم وکاست  و نقصان است منظور از افت تحصیلی دانش آموزان کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموزان از سطح رضایت بخش به سطحی نا مطلوب است : همچنین افت تحصیلی در لغت به معنای ضایعات منابع کردن که بیشتر از نظر اقتصاددانان مطرح شده است اما در بعضی از متون فارسی کلمه ترک تحصیل نیز معادل افت تحصیلی در نظر گرفته شده است ه عبارتی افت تحصیلی عبارت است از نزول از یک سطح بالاتر به سطح پایین تر در تحصیل و آموزش . افت تحصیلی به معنای ذقیق آن زمانی است که فاصله قابل توجهی بین توان  و استعداد بالقوه و توان بالفعل فرد در فعالیتهای درس و پیشرفت تحصیلی مشهود است . اگر چه این تعریف می تواند همه کسانی را که به دنبال شکستهای پی درپی از تحصیل عقب مانده اند و یا به اصلاح مردود شده اند را در برگیرد اما مفهوم افت تحصیلی صرفاً در تجدیدی خلاصه نمی شود می تواند شامل هر دانش آموز و هر دانشجوی شود که اکتسابهای دانشجویی و آموزشگاهی او کمتر از توان بالقوه و حد انتظار اوست .

فهرست مطالب

 

·        بیان مسئله

·        اهمیت وضرورت

·        پیشینه ی پژوهش

·        فرضیه ها

·        اهداف پژوهش

·        تعریف مفهومی وعملیاتی

·        جامعه ی آماری

·        آمار توصیفی

·        ابزار اندازگیری و روش تحقیق

·        روش گردآوری داده ها

·        محدودیت پژوهش

·        منابع

 

برای دریافت متن کامل مقاله یا تحقیق مورد نظر خود ایمیل بفرستید با تشکر مدیر وبلاگتاريخ : شنبه هجدهم تیر 1390 | 16:48 | نویسنده : ریبوار کارگر

تاریخچه پیداش ایدز

اولین بار در سال 1959میلادی در پلاسمای خون یک مرد از کشور کنگو ویروسی نا شناخته مشاهده شد؛ ولی هیچگاه کسی فکر نمی کرد که این ویروس تا این اندازه خطرناک باشد.این تازه شروع ماجرا بود بنا به گزارش پزشکان آمریکایی در سال 1981 هشت مورد وخیم از ابتلا به این بیماری«کاپوسی سارکوما» یکی از انواع سرطان که معمولاً در بین افراد سالمند شایع است، در میان مردان همجنس گرای نیویورک گزارش شد و در سال 1982،این بیماری را ایدز نامیدند.

پس از این واقعه،جنجالها و هیاهوی فراوانیدر سطح جهان در مورد علت بروز بیماری و نحوه انتقال آن آغاز شد؛ اما درست دو سال بعد یعنی 1984 «رابرت گالو» رئیس یک گروه محقق آمریکایی اعلام کرد عمل بیماری ایدز را کشف کرده است؛ لیکن ادعای «رابرت گالو» با اعتراض شدید «لوک مونتییر» پزشک و محقق فرانسوی روبرو شد؛ چرا که او مدعی بود ماهها قبل این ویروس را شناسائی کرده است. تحقیقات نشان می داد که ایدز طی یک قرن گذشته در جنگلهای غرب آفریقا ظهور کرده است؛اما در سال 1999 نشریه «نیچر» در شماره ماه فوریه خود یک نظریه علمی را منتشر کرد که ورد حمایت گسترده کارشناسان این رشته قرار گرفت.بر اساس این نظریه ویروس عامل ایدز از طریق یکی از زیر گروههای شامپانزده در آفریقا به انسان سرایت کرده است.

به اعتقاد دانشمندان احتمال دارد که انسان اولین بار در نیمه نخست قرن گذشته در نتیجه شکار و خوردن گوشت شامپانزده (که این عمل در آفریقا هنوز رایج است) به این ویروس آلوده شده است. «ادوارد هوپر» خبرنگار انگلیسی در کتاب خود با عنوان «رود» چاپ شده نظریه جدیدی ارائه داد.او بر این باور بود که:واکسن فلج اطفال ساخته شده در دهه 1950 در آفریقا،حاوی ویروس ایدز بوده زیرا در آفریقا برای تولید نخستین نمونه های واکسن فلج اطفال 400 شامپانزده را شکار کردند.هوپر معتقد است:برخی از دانشمندان برای تولید واکسن از شامپانزده آلوده به SIV استفاده کردند، و در آن سالها واکسنهای خوراکی فلج اطفال حداقل به یک میلیون نفر در کنگو و به ساکنان رواندا خورانده شد و پس از یک جهش ژنتیکی به HIV تبدیل شده است.با این توصیفات ، پرفسور «کلو دیو باسیلیکو» در آزمایشگاهای خود هیچگونه اثری از DNA شامپانزده SIV یا HIV در این واکسنها پیدا نکرد؛اما «ادوارد هوپر» دست بردار نبود و همواره می گفت: حقیقت این است که این مساله را کتمان می کنند و این استتار و پنهان کاری عمل کسانی است که واکسن را تولید کرده اند.

از جمله نظریات دیگر در مورد ظهور ناگهانی ایدز این است که: تخریب و نابودی جنگلها باعث تماس بیشتر میمون و گونه های مختلف این حیوان با انسان شده و در نتیجه این بیماری در آفریقا بروز کرد.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم تیر 1390 | 13:0 | نویسنده : ریبوار کارگر

چکیده

خلاقیت ، یکى از ویژگى هاى انسان است که با استعداد الهى مى تواند بسیارى از چیزها را خـلق نـمـایـد. چـنـانچه خلاقیت و نوآورى را از صحنه زندگى بشر کنار بگذاریم ، در واقع تیر خلاص به حرکت ، پویایى ، بقا و حیات زندگى بشر زده ایم . زیرا رکود و تکرار حقیرانه زندگى مساوى مرگ و نابودى است .

در دنـیـاى سـازمـانـى امـروز مدیران خلاق ، سازمان هاى خلاق وکارکنان خلاق اضلاع مثلث خـلاقـیـت هـسـتـنـد کـه بـدون هـر یـک خـلاقـیـت و نـوآورى بـه سـر مـنـزل مقصود نمى رسد. ساختار سازمانى مناسب ، حمایت ، پشتیبانى و تشویق لازم مدیران دو عـنـصـر اسـاسـى در خـلاقـیت افرادند. و زمینه ها و شرایط خلاقیت امرى الزامى است که سازمان ها مى بایست آن را فراهم سازند تا به اهداف مورد نظر دست یابند.

در ایـن مـقـاله ویـژگـى هاى سازمان خلاق ، مدیر خلاق و کارکنان خلاق به اختصار مطرح شـده اسـت و 24 راهـکـار عـملى خلاقیت و نوآورى سازمانى که توسط صاحب نظران مطرح شده را جمع بندى و تقدیم نموده ایم ، امیدواریم که با مطالعه عمیق و به کار بستن دقیق ، نتایج سازنده و مفیدى حاصل شود. ان شاء الله

مـسـئولان دولتـى در روش هـاى اقـتـصادى ، در روش هاى سیاسى و دیپلماسى ، در پیشبرد کشور به سمت علم و تحقیق ، در گسترش فرهنگ مطلوب در میان کشور، در ارائه خدمات به هـمـه قشرها بخصوص قشرهاى محروم و مظلوم ، در آبادانى کشور، آحاد مردم در دانشگاهها، در بـنـگـاهـهـاى اقـتـصادى ، در دستگاههاى گوناگون اجتماعى و خدماتى ، هر کدامى نیاز دارند در کار خود و در عرصه فعالیت خود نوآورى کنند.305ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم تیر 1390 | 12:52 | نویسنده : ریبوار کارگر

تفاوت های جالب چپ دست ها و راست دست ها به طور کلي، افراد چپ‌ دست انعطاف ‌پذيرتر، باهوش‌ تر و سازگارتر از افراد راست ‌دست هستند. شايد به اين فکر کنيد که اي ‌کاش شما هم چپ‌ دست‌ بوديد و يا در مورد ساير مزاياي چپ دست‌ بودن بينديشيد.

واقعيت اين است که حدود 90 درصد از مردم راست دست بوده و فقط 10 درصد چپ دست هستند.

يک نکته خيلي مهم که لا‌زم است به آن توجه داشته باشيد اين است که، غالب بودن طرف چپ يا راست،‌ در مورد کل بدن صادق است.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم تیر 1390 | 12:42 | نویسنده : ریبوار کارگر

مقدمه:

طرح ریزان برنامه درسی پس از تعریف کلی و عینی در زمینه استفاده از یک یا چند الگوی برنامه درسی دست به انتخاب می زنند. منظور از الگو یک شکل معین،چهار چوب و یا انگاره ای از فرصتهای یادگیری است. بنابراین برای هر جمعیت خاص،قلمرو و نوع فرصتهای یادگیری مشخص مشخص کننده الگوی برنامه درسی خواهد بود. از آنجایی که فرصتهای یادگیری تماماً در یک زمان فراهم نمی شود و چون آنها مانند یک ساختمان اداری یک ساختمان همیشگی نبوده و یا مثل یک لباس رنگ وجنس خاصی ندارد. زیرا الگو به فوریت قابل رویت نیست.ادامه مطلب
  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ